• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

Office of Provincial Commercial Affairs Narathiwat

ผลการดำเนินงาน

35071 ยอดเข้าชม

เปิดงาน “Feeling Of Southern Border สัมผัสชายแดนใต้”

วันที่ 24มิถุนายน 2565 นางวรรณภรณ์  เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Feeling Of Southern10

24 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
“จุรินทร์” ให้ “กรมค้าภายใน” คำนวณต้นทุนและสถานการณ์ราคาสินค้า ย้ำ “เป็นธรรม”

“จุรินทร์” ให้ “กรมค้าภายใน” คำนวณต้นทุนและสถานการณ์ราคาสินค้า ย้ำ “เป็นธรรม” ทั้งประชาชนผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เน้น “สินค้ามวลชนต้องไม่ให้ประชาชนเดือนร้อน” (2410

24 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมประชุมเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวปัทมา วายา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ10

24 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
งาน Feeling of Southern Border สัมผัสชายแดนใต้

วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2565 ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซนทรัลปิ่นเกล้า ............................................................................10

24 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม