• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

Office of Provincial Commercial Affairs Narathiwat

พาณิชย์คุณธรรม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 9 มิ.ย. 2563 อ่าน [128]

...

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
- วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 5 ธันวา มหาราช

 - ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 - กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

- ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

 - พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ฯ

 - กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
- ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
-  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
- เปิดกิจกรรมสินค้าธงฟ้า สินค้าฮาลาลต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนใต้
 - พาณิชย์นราธิวาส มอบกับข้าว และขนมหวานให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส อำเภอสุคิรินและอำเภอจะแนะ
 - ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ

- ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยที่กรมการค้าภายในจัดส่งมาให้ร้านยา
- พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ร่วมแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งจังหวัดนราธิวาส
- ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
- พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการสินค้าผลไม้ ปี 2563
- ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมการค้าชายแดน
- ร่วมพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"
- ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

- ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
- ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส
- นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส และพบปะประชาชน
- ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่สากล
- ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์