• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

Office of Provincial Commercial Affairs Narathiwat

?“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างข้าว งวด 2 , 3 และ 4 รวดเดียว ชดเชย 5 ชนิด

www.commercenewsagency.com/news/4520 8 พ.ย. 2564 อ่าน [2]

...
“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/654 งวดที่ 2 , 3 และ 4 รวดเดียว ชดเชยทั้ง 5 ชนิด เป็นการจ่ายชดเชยติดต่อกัน 4 งวด เผย “ข้าวเปลือกเหนียว” รับเงินสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกหอมมะลิ-ข้าวเปลือกเจ้า” โดยจะได้รับเงินภายใน 3 วัน หลังประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง   
         
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 5 พ.ย.2564 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 2 , 3 และ 4 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 15-21 ต.ค.2564 , 22-28 ต.ค.2564 และ 29 ต.ค.-4 พ.ย.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว
         
สำหรับราคาเฉลี่ยและยอดการจ่ายส่วนต่าง งวดที่ 2 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,869.56 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,130.44 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,980.93 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,019.07 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,081.31 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,918.69 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,651.21 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,348.79 บาท
        
โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 2 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,826.16 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 25,476.75 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 57,560.7 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 69,580.64 บาท
         
งวดที่ 3 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,863.54 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,136.46 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,955.56 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,044.44 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,030.69 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,969.31 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,605.02 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,394.98 บาท

โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 3 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,910.44 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,111 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 59,079.3 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 70,319.68 บาท
         
งวดที่ 4 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 10,786.53 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,213.47 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,280.84 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,719.16 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,876.24 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,123.76 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,910.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,089.91 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 7,533.41 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 4,466.59 บาท
        
โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 4 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 58,988.58 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 28,094 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 62,697.3 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 71,465.44 บาท
         
ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2 โดยการโอนเงินส่วนต่างงวดที่ 2 , 3 และ 4 น่าจะโอนได้ในวันที่ 10 พ.ย.2564

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์