• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

Office of Provincial Commercial Affairs Narathiwat

พาณิชย์นราธิวาส นำคณะทำงานตรวจสต็อกน้ำมันปาล์มฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 18 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวา มอบหมายให้
นางสาววิภาภรณ์ รุ่งเลิศสกุลหรู หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส นำคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ผู้แทนปลัดจังหวัดนราธิวาส ผู้แทน รอง ผอ.รมน.นราธิวาส ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผู้แทนด่านศุลกากรตากใบ และผู้แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมบาเจาะ จำกัด เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผลปรากฏ ดังนี้
- น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) คงเหลือจำนวน 450.42 ตัน
- ราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย กิโลกรัมละ 10.00 บาท (อัตราน้ำมัน 18%)
- ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่โรงงานสกัดฯ ขายได้ กิโลกรัมละ 52.25 บาท
- ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 พฤษภาคม 2565 จำนวน 8,016.88 ตัน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์