• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

Office of Provincial Commercial Affairs Narathiwat

พาณิชย์ - เกษตร จับมือ 3 สมาคม ขยายเวลาลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร รับฤดูกาลเพาะปลูก

กรมการค้าภายใน 23 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
 
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากฤดูแล้งได้ผ่านพ้นไปและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเพาะปลูกมากขึ้น โดยที่ปัจจัย
การผลิตส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน และราคาพลังงานที่สูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า ซึ่งยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยารักษาโรคพืช) เป็นปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อผลผลิตของเกษตรกร
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และผู้ประกอบการ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ดำเนินโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร
เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้แก่เกษตรกร กรมการค้าภายใน
ได้ประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) โดยทุกหน่วยงานและสมาคมเห็นพ้องกันที่จะขยายเวลาโครงการออกไปเป็นเฟสที่ 3 อีก 3 เดือน โดยจะลดราคาจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันการเกษตร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นอกจากนี้ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า รับที่จะนำสารที่ได้รับความนิยมมาลดราคาเพิ่มเติมตามความต้องการใช้ของเกษตรกรในช่วงเวลานี้
เกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อเคมีเกษตรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดได้ผ่านสถาบันเกษตรกร ที่ตนเป็นสมาชิก จากนั้นสถาบันเกษตรกรจะรวบรวมความต้องการแจ้งต่อสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ ทั้งนี้ สามารถ
ดูรายละเอียดสินค้าและขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์