• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

Office of Provincial Commercial Affairs Narathiwat

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 23 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...

23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางนูรอัยนี เย๊าะ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อทราบความก้าวหน้า การขับเคลื่อน การดำเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจในทุกประเด็น ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์