• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

Office of Provincial Commercial Affairs Narathiwat

ประชุมหารือกับคณะรองปลัดกระทรวง การต่างประเทศประเด็นด้านความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริเวณด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส 24 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางนฤมล  แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางนูรอัยนี เย๊าะ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจดูแนวเขตพรมแดนทางน้ำระหว่างไทย-มาเลเซีย(ด่านพรมแดนตากใบ- ด่านเปิงกาลันกุโบร์) กับคณะรองปลัดกระทรวงต่างประเทศ และเข้าร่วมประชุมหารือกับคณะรองปลัดกระทรวง การต่างประเทศประเด็นด้านความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริเวณด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย การค้า การท่องเที่ยว การขนส่ง การบริหารจัดการชายแดน การผลักดันโครงการสะพานสุไหงโก-ลก-มาเลเซีย รวมถึงปัญหา/อุปสรรค ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เป็นประธานที่ประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์